ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดศูนย์เครือข่ายสะเต็มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีเปิดศูนย์เครือข่ายสะเต็มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  3 กันยายน 2557 ผอ.อภิชาติ นาเลาห์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เครือข่ายสะเต็มศึกษา...

  • พิธีเปิดศูนย์เครือข่ายสะเต็มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    พิธีเปิดศูนย์เครือข่ายสะเต็มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    วันอังคาร, 09 กันยายน 2557 05:33

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภิชาติ   นาเลาห์