ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลความเร็วสูง(ไม่รวมจอ)  ปีงบประมาณ 2557

รายละเอียดhttps://drive.google.com/file/d/0B7Ht3kCEHXKQOHBhQmhNdHVfek0/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภิชาติ   นาเลาห์