ข่าวประชาสัมพันธ์        

                           

             

 

 

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                        

                                     

 

                                                จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                

1. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 รายละเอียดการรับสมัคร